Robbe Futaba FX-18

 

Jedná se o osmikanálové rádio s možností vysílání v PPM a PCM kódování. Vysílač má design něco mezi palcovým a pultovým rádiem. Základní ovládací prvky jsou dobře dostupné v obou variantách držení. Displej je jednoúčelový, negrafický. Provedení je plastové s jednoduchými tvary, které ulehčují čištění povrchu.

Vysílač lze osadit až čtyřmi tahovými potenciometry pro další proporcionální kanály. Tyto můžou být osazeny na středním panelu, ale také na bocích vpředu dole. Dále lze vysílač doplnit přepínači mixů a také kanálovými přepínači, pozic pro osazení je celkem 8. Většinu přepínačů nelze volně v programu přiřazovat jednotlivým funkcím, ale každé funkci odpovídá jeden specifický konektor uvnitř rádia, do které lze zapojit kterýkoliv přepínač dle vlastní volby. Specialitou je možnost osazení externích trimů, kterými lze pak za letu měnit nastavení poměru mixování mixů, nastavení minima plynu pro autorotaci, střední polohu plynu atd.

Trimování je zajištěno tzv. digitálními trimy (mikrospínače). V programu lze nastavit jak rozsah výchylky trimu, tak i krok ovladače trimu.

Vysílač má 12 pamětí pro modely, které lze dále rozšiřovat pomocí modulů CAMPAC.

Anténa zašroubovaná do vysílače zaujímá pouze jedinou polohu. Anténní kloub lze dokoupit jako zvláštní příslušenství.

Vysílač disponuje programovým vybavením i pro vrtulníkáře, kterým se budu dále zabývat. Lze volit základní mode 1-4 pro různé varianty rozložení ovládání. Taktéž lze zvolit druh kódování signálu (PPM/PCM).

Program vysílače samozřejmě umožňuje standardní funkce jako rozsah výchylek serv odděleně na obě strany (ATV), rozsah ovladačů odděleně na obě strany (AFR), reverz všech serv (TREV), exponenciální průběh hlavních ovladačů (EXPO), asymetrický trim plynu (trim je aktivní pouze v jedné krajní poloze ovladače plynu -ATL), dvojí výchylky (D/R), subtrim (STRM), komunikační jazyk (angličtina, němčina ...), reset, kopírování, výběr modelu, 3 volné mixy, stopky, FailSafe atp.. Taktéž lze nastavovat hodnotu napětí akumulátoru pro alarm, ale s tím doporučuji nehýbat.

Zde najdete displeje jednotlivých funkcí.

Dále lze vybírat typ modelu (Basic, Acro, Glid, Heli), nás samozřejmě zajímá Heli.

Heli-program

Swashplate (SWSH) - v tomto menu vybíráme typ desky cykliky. Podporované jsou tyto typy - H1, H2, HR-3, H4. Při zvolení posledních tří jmenovaných je samozřejmostí možnost nastavení poměrů mixování pro klonění, klopení a kolektiv. Virtuální pootočení desky cykliky není podporováno.

Revomix (REVO) je jednoduchý, tříbodový, a společný pro všechny letové předvolby. Používá se pro starší konvenční gyra, které nemají mód Heading Hold. Doporučuji použít Heading Hold gyro a na funkci revo zapomenout.

Letové předvolby - kvalitu rádia pro vrtulníkáře určují právě letové předvolby. FX-18 disponuje módem Normal, Idle-up 1, Idle-up 2 a autorotací. Křivky plynu a kolektivu, které se v těchto předvolbách nastavují, jsou tříbodové. Toto platí pro všechny předvolby mimo autorotaci. V té lze nastavit plyn na jedinou výchylku (volnoběh) a kolektiv má nastavitelné jen dva krajní body. Střední bod se bere z řežimu Normal.

V letovém režimu Idle-up 2 je oddělené trimování všech ovladačů. Je to proto, protože se tento režim používá pro akrobacii, kde jsou obvykle jiné otáčky rotoru, které ovlivňují vlastnosti modelu, a tudíž je někdy potřeba mít jinak vytrimovaný model.

Lze také nastavit zpoždění plynu při přepínání mezi letovými předvolbami. To je důležité hlavně u vrtulníků se spalovacím motorem.

  

Gyro gain (GYRO) - pomocí této funkce lze nastavit různý zisk gyra pro různé letové režimy. To je důležité, protože se změnou otáček rotoru je velmi vhodné změnit i zisk gyra (vyšší otáčky = vyšší účinnost sytému -> je třeba snížit zisk gyra).

Další specializované funkce, jako mix cyklika do plynu, vrtulka do plynu atp. nejsou v tomto vysílači implementovány. Dají se však nastavit pomocí tří volných mixů.

Příjemnou věcí je i to, že vysílač je 8-mi kanálový. Pro řízení vrtulníku je standardně třeba šest kanálů. Sedmý kanál se využívá doplňkově pro řízení regulátoru otáček spalovacího motoru (governor), osmý kanál lze využít např. pro ovládání světlometu atp.

Vysílač FX-18 je zajímavý hlavně svou cenou. Nabízí základní funkce v dostatečném rozsahu pro úspěšné řízení vrtulníku. S jedinou výjimkou, a tou jsou pouze tříbodové mixy plynu a kolektivu. U některých modelů (hlavně na spalovací motor, případně elektro bez governoru) nemusí jít dostatečně dobře vyladit křivka tak, aby vrtulník fungoval optimálně (toto je odstraněno u Verze2, kde jsou 5-ti bodové křivky). Problém s tříbodovýma křivkama lze do jisté míry řešit governorem na palubě modelu, ale je to jenom berlička. Na druhou stranu má implementováno kódování PCM, což je pro vrtulníky na spalovací motor dost důležitá funkce (a nejenom pro ně).

Verdikt je tedy jasný - pokud už máte toto rádio, tak jej za jistých okolností lze k řízení vrtulníku použít. Pokud se ale pro něj teprve rozhodujete, tak kupte jedině Verzi 2, která je už dostatečná.


Back to Top

Aktualizace: 19. listopadu 2006