FX-18

základní funkce

 

Rozsah výchylky ovladačů (odděleně na obě strany).

Rozsah výchylek serv (odděleně na obě strany).

Revers všech serv.

Subtrim.

Revers ovladače plynu.

Dvojí výchylky.

Exponenciální funkce.

Výběr moculace (PPM / PCM).

Výběr rozložení ovladačů (mode 1-4).

Zhasnutí motoru spínačem

Stopky a jejich spouštění.

Nastavení rozsahu a kroku trimů.

Volné mixy.

Aktivace externích pomocných trimů.

 


Back to Top

Aktualizace: 14. listopadu 2005