Futaba T4 EX

Od firmy MS Compozit jsem dostal zapůjčenu RC soupravu Futaba T4EX k vyzkoušení. RC souprava se dodává v sadách vysílač, přijímač, tři serva, krystaly a vypínač. Sady jsou buď se standardními servy a přijímačem, nebo v provedení mikro pro slow-flyery.

T4EX je čtyřkanálový FM počítačový vysílač "palcového" provedení, určený pro začátečníky. Disponuje nejzákladnějšími funkcemi a je primárně určen pro ovládání modelů letadel. Vzhledem k tomu, že vysílač je čtyřkanálový, tak ovládacích prvků taktéž není mnoho - dva křížové ovladače, příslušné mechanické trimy, vypínač učitel/žák, a tlačítka pro programování funkcí vysílače. Vysílač má paměť pro čtyři modely. Informace o stavu vysílače a programovací funkce jsou zobrazovány na malém jednoúčelovém displeji z tekutých krystalů. Signalizace poklesu napětí je nastavena na 8,5V a je oznámena pomocí zvukového signálu a zobrazením značky akumulátoru na displeji. Vysílač pak funguje až do úplného kolapsu zdrojů.
Na spodní straně vysílače je konektor učitel/žák, otvor pro vložení krystalu, a pod krytkou prostor pro napájecí akumulátory (akumulátory nejsou součástí dodávky). Ty mohou být vloženy buď jednotlivě (8 x velikost AA), nebo celá sada, která se připojí konektorem. K nabíjení ve vysílači je vyveden do strany standardní nabíjecí konektor.

Programovatelné funkce
Do režimu programování se vstoupí současným stlačením tlačítek MODE a SELECT. Pomocí MODE se pak roluje v nabídkách, pomocí SELECT se vybírá položka programování, a pomocí +/- se nastavují hodnoty.

Mode - u vysílače lze volit jeden ze čtyř mode, tzn. rozmístění funkcí na ovládací prvky. Vstup do menu volby mode se provede současným podržením tlačítek MODE a SELECT a zapnutím vysílače. Ovladačem +/- se zvolí číslo mode. Pak je třeba vysílač vypnout.

Model - po vstupu do programovacího režimu se nejprve zobrazí možnost výběru modelu. Pomocí tlačítek +/- lze zvolit jeden ze čtyř modelů. Používá se pouze číslo, nelze zadat žádný název modelu. V tomto menu lze také provést reset modelu - stlačením tlačítka SELECT se zobrazí text CL a přidržením + nebo - dojde k uvedení hodnot v paměti do továrního nastavení.

Reverse - v této nabídce lze nastavit změnu smyslu pohybu každého serva. Tlačítkem SELECT vybereme číslo kanálu, tlačítka +/- servo buď reversují, nebo přepnou nazpět.

E.P.A - nastavení koncových bodů dráhy serv. Nastavení se provádí pro každé servo zvlášť a na každou stranu samostatně. Tlačítkem SELECT vybíráme číslo kanálu, příslušnou páku ovladače vychýlíme do požadovaného směru, a pomocí tlačítek +/- nastavíme max. výchylku serva v rozmezí od 40 do 140%.


Trim.m - uložení trimování modelu do paměti. Pomocí této funkce lze vytrimování modelu uložit do paměti (podržením tlačítek +/-). Pak je nutné vrátit mechanické trimy na střed.


EXP - nastavení exponenciálů slouží ke změně průběhu řídících funkcí. Použijeme ji třeba tehdy když potřebujeme mít málo citlivé ovládání výškovky kolem středu, ale přesto potřebujeme zachovat plné výchylky serva. Lze nastavit jak zápornou, tak kladnou hodnotu, křivka ovládání může být tedy degresivní i agresivní.

Wing - pomocí této funkce lze zvolit mix pro delta křídlo, nebo pro motýlkové ocasní plochy. Výběr typu mixu, nebo jeho vypnutí, se provádí tlačítky +/-.

Opětovným současným stiskem tlačítek MODE a SELECT se opustí programovací režim.

Vysílač lze propojit s dalším vysílačem T4EX, nebo s vyšší řadou vysílačů Futaba pro režim učitel/žák, a použít jej tak pro výuku pilotů.
Na vysílači lze dostavit délku ovládacích páček kniplů podle potřeb modeláře. Avšak měnit nastavení "tvrdosti" pohybu kniplů nelze.Přijímač je podle typu sady - standardní sada obsahuje přijímač standardní velikosti - R-136F. V této sadě jsou i tři standardní serva S3003. Pro slow a park flyery je určena sada s přijímačem R-114F a tři serva S3110. Soupravy jsou samozřejmě v pásmech 35 i 40MHz.


Na zkoušku jsem vysílačem ovládal model delta-křídla Swift. Pro příjemné řízení jsem musel stáhnout max. výchylky serv 1 a 2 na 80%, jinak byl model hodně ostrý. To však ale závisí na použitých servech, délkách jejich pák (použil jsem HS-55) a zvyklostech pilota. Poněvadž neřídím palcema, ale palcem a ukazováčkem, tak tošku vadilo vyvážení vysílače, kdy při pověšení popruhem na krk za háček na vysílači anténa vysílače směruje přibližně 30° nahoru. Nicméně vysílač je velmi lehký - váha i s bateriemi mi vyšla na 710g, a dá se dobře udržet v potřebné poloze.

RC souprava Futaba T4EX je podle mne výbornou náhradou koncepčně starších analogových rádií. Přestože nemá mnoho programových funkcí, tak i ty, které má, poskytují jistý komfort (oproti analogovým soupravám) pro nemalou část používaných modelů, jako jsou slow a park flyery, nerozbitné delta křídla, a jednoduché modely větroňů i motorových modelů.

Letu zdar!
Vít Klabačka

 

 


Back to Top

Aktualizace: 26. prosince 2006