MS Voltage regulator

Od firmy MS Composit jsem dostal na vyzkoušení zařízení označené jako Voltage Regulator 3 in 1. Jedná se vlastně o napěťový stabilizátor, který je určen pro napájení přijímače a serv v systémech, kde je jediným zdrojem akumulátor s vyšším napětím (např. pohoný accu 3S Lipol), nebo tam, kde je vhodné mít tvrdý zdroj specifického napětí za všech podmínek.
Mým cílem bylo otestovat a zhodnotit výrobek právě pro druhý způsob použití, tedy stabilizovaný zdroj napětí pro napájení palubního systému v modelu akrobatického vrtulníku na spalovací motor. V takovémto modelu se používají obvykle digitální serva s vysokým kroutícím momentem, případně vysokou rychlostí. Tato serva mají vysoký proudový odběr, proto jsou na napájecí zdroj kladeny vysoké nároky. Z vybité kapacity akumulátoru a doby letu jsem si spočítal, že průměrný odběr ve vrtulníku létající tvrdší akrobacii je cca 2,5A, což není zrovna málo.

Problematika:
Plně nabitý pětičlánek Nixx může mít po odpojení od nabíječky napětí těsně nad 7V, a to může být například pro gyroskop už příliš mnoho. V průběhu vybíjení se napětí akumulátoru mění, a to má vliv na odezvy jak gyroskopu, tak i serv. A při létání tvrdší akrobacie může být už dost poznat rozdíl mezi prvním a čtvrtým letem na jedno nabití. Napěťový stabilizátor tento problém eliminuje, protože udržuje napětí po celou dobu konstantní.
Při napájení čtyřčlánkem Nixx problémy s možným přepětím nejsou, nicméně zase nelze využít parametry serv naplno. Potřebuje-li totiž pilot při akrobacii co nejlepší odezvu vrtulníku na ovládací povely, tak nutně potřebuje takovou rychlost serv, aby tato nezaostávala za povely z vysílače. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je použít napájecí napětí pro serva blížící se horní povolené hranici, tedy 6V.

Pro eliminaci obou dvou uvedených problémů lze použít právě Voltage Regulator 3 in 1. Na tomto stabilizátoru napětí lze nastavit tři různé výstupní napětí pomocí zásuvné propojky. 5,1V odpovídá přibližně napětí čtyřčlánku Nixx, 6V přibližně napětí pětičlánku. Navíc je ještě k dispozici napětí 5,6V, které jsem právě použil k napájení palubního systému v mém vrtulníku. Přišlo mi to jako dobrý kompromis, kdy ještě nepoužívám maximální povolené napětí výrobci serv a gyra, ale přitom nejsem od něj daleko. Pro napájení stabilizátoru v modelu jsem použil pětičlánek NiCD 1500mAh.

Měření
Před osazením stabilizátoru do vrtulníku jsem provedl měření v laboratorních podmínkách. První jsem zkoušel nezbytně nutné napájecí napětí, aby stabilizátor plnil spolehlivě svou funkci. Propojkou jsem nastavil 5,6V a při napájecím napětí 5,8V voltů stabilizátor spolehlivě stabilizoval. Výstupní napětí bez zátěže bylo 5,58V. Při zatížení proudem 1,5A kleslo výstupní napětí na 5,50V. Pokud jsem zvýšil napájecí napětí na 6,5V, tak se výstupní napětí při uvedeném proudu změnilo jenom minimálně - na 5,52V. Při dalším zvýšení proudu na 4,1A napětí pokleslo na 5,48V. Při uvedeném rozdílu napětí a průměrném proudu 2,5A se stabilizátor jen slabě zahřívá. Při větším rozdílu napětí je třeba si dát pozor na výkonovou ztrátu, aby se stabilizátor "neupekl". Nicméně při napájení 5-6 články Nixx, nebo dvěma články LiPo tento problém asi nehrozí.
Při poklesu napájecího napětí na hodnotu nastaveného pro stabilizaci, stabilizátor vstupní napětí kopíruje s rozdílem cca 0,2V, a to až do minimálního napájecího napětí cca 2,9V.
To jsou podle mne výborné hodnoty, stabilizátor je hodně "tvrdý" zdroj, a lze s ním napájet bez problémů i složitější palubní systém s více digitálními servy (v mém případě pěti digitálními servy).

Vzhledem k tomu, že po dřívějších špatných zkušenostech s vypínači zdrojů používám vypínače vždy dva (dva kabely od accu přes dva vypínače opět dvěma kabely až do přijímače), tak jsem měl jisté obavy z použití uvedeného Voltage Regulatoru. Taktéž jsem používal dvojí vypínače z důvodu snížení celkových přechodových odporů na spínačích a kabelech jejich paralelním zapojením při napájení čtyřčlánkem. Nicméně Voltage regulator má ochranné prvky, kterými by se mělo podobným problémům předejít - po vypadnutí nastavovací propojky dojde k nastavení 5,1V na výstupu, při přerušení vypínače zůstane regulator v činnosti a jsou použity vodiče s velkým průřezem vodičů a velmi kvalitní konektory.
 


Voltage regulator má vyveden čtyři káblíky, na kterých jsou - vypínač, konektor pro akumulátor, konektor pro nabíjení a konektor pro připojení stabilizovaného napětí do přijímače. Zde bych měl jednu připomínku - nabíjecí kabel a kabel do přijímače nejsou rozlišeny, a může proto dojít i ke zničení palubní elektroniky, pokud zrovna napájíme stabilizátor dvěma Lipol akumulátory (8,4V). Proto doporučuji si před připojením do přijímače ověřit, který káblík je který, a označit si je.
Taktéž káblíky jsou třívodičové, což by mohlo svádět k tomu, že napájecí káblík by se osadil do DSC pozice v přijímači, a přes nabíjecí káblík by se pak s přijímačem mohlo komunikovat pomocí DSC kabelu. Pozor, toto ale nefunguje! Za prvé nejsou signálové kabely propojeny, a za druhé - stabilizátor stabilizuje v záporné napájecí větvi (rozdílný napěťový potenciál), a mohlo by dojít k poškození některé elektroniky.
Případné použití palubního napěťového monitoru pro akumulátory je třeba tento připojit přes zvláštní přepínač přímo na akumulátory. Pouhým osazením do volné pozice v přijímači nic nezjistíme, protože měříme až za stabilizátorem, ne na akumulátorech. Některé monitory vyžadují i přítomnost signálu z přijímače. Opět varuji - nepokoušejte se vyvést jenom signálový vodič z přijímače, může dojít k poškození elektroniky. Použijte raději jiný monitor napětí, který dokáže pracovat i bez signálu z přijímače.
 


Při letových zkouškách jsem zjistil, že je opravdu poznat rozdíl v odezvách vrtulníku na ovládací povely se stabilizátorem nastaveným na 5,6V, a připoužití čtyčlánku Nixx. Vrtulník reaguje okamžitě na páčky, kdežto při použítí čtyřčlánku Nixx jsem musel v některých rychlých obratech řídit malinko "napřed". A to jsem v obou případech použil velmi rychlá a silná serva Futaba S9451, kterými ovládám CCPM desku cykliky (vrtulník X-Cell Stratus). Vzhledem k použitému systému řízení bude nejspíše rozdíl v odezvách na řízení ještě markantnější u systému typu H1, tedy mechanický mixér - např. vrtulky Raptor 30, 50, 90; Hirobo Sceadu a Freya; Robbe Millenium II atp.

Udávané parametry Voltage regulatoru:
max. napájecí napětí ... 17V
nastavitelné napětí ...5,1V; 5,6V; 6V
max. proud ... 8A

Letu zdar!

Vít Klabačka
 

 


Back to Top

Aktualizace: 22. července 2006