Futaba GY-601

   

Vlevo řídící jednotka s displejem a tlačítky, vpravo snímač.

 Futaba GY-601 je gyroskop nejvyšší třídy. Stejně i jako jeho konkurence dokáže pracovat pouze se speciálním servem, které je mu šito přímo na míru - S9251. Toto servo taktéž nedokáže pracovat s žádným jiným gyrem.

Gyroskop je rozdělen do dvou částí:

 1. Senzor, ke kterému vede cca 30cm dlouhý kabel z řídící jednotky.
 2. Řídící jednotka. Ta je osazena LCD displejem, který zobrazuje důležité údaje přímo. Gyro je samozřejmě programovatelné (pomocí tlačítek) a displej zobrazuje nastavované údaje. V provozním stavu zobrazuje velikost zisku, režim gyra a napětí akumulátorů.

V manuálu je několik upozornění a doporučení:

Gyro má následující možnosti nastavení:

 1. Gyro reverse - přepíná směr stabilizace vrtulníku.

 2. Gyro gain adjusted - nastavuje maximální hodnotu zisku gyra, a to pro každý mód zvlášť (0-120%).

 3. Rudder control gain - nastavuje citlivost na výchylku páky vrtulky (na vysílači), a to pro každý mód zvlášť a samozřejmě i na každou stranu zvlášť (10-250%). Touto funkcí nastavuji maximální rychlost rotace vrtulníku.

 4. Control delay I - nastavuje zpoždění na pohyb ovladače vrtulky, na každou stranu odděleně (0-100%).

 5. Control delay D - nastavuje prodlevu po návratu ovladače vrtulky. Na každou stranu odděleně (0-100%).

 6. Gain tracking 

 7. Operation mode settings - nastavuje způsob dálkového řízení módu. Lze zvolit, zda tahovým potenciometrem zisku (na vysílači) nastavujeme v celém rozsahu pouze v rámci režimu Normal, nebo v režimu AVCS. Třetí možností je rozdělení dráhy tahového potenciometru na dvě části, a v každé se pak dá nastavovat citlivost zvlášť pro režim Normal a AVCS.

 8. Flight mode - lze nastavit mód F3C, nebo 3D. 3D nějak nepracuje.

 9. AVCS sense - nastavuje charakteristiku v AVCS módu. Jinak řečeno citlivost AVCS.

 10. Linkage limit settings - nastavuje dorazy serva, a to na každou stranu zvlášť. Dle Jasona Krauze by hodnota měla být větší jak 120%, jinak se snižuje životnost serva.

 

Inicializace

AVCS mód pracuje na základě neutrální pozice uložené do GY-601. Když použijete GY-601 poprvé, nebo když je interní referenční hodnota rozdílná od neutrální pozice na vysílači, pak musí být neutrální pozice znovu načtena do gyra.

Po zapnutí

Když je zapnuto napájení, tak GY-601 automaticky získá referenční signál pro AVCS režim a proběhne inicializace gyra.

V průběhu používání

Pokud změníte v Normal režimu hodnotu trimování, tak musí být nová neutrální pozice znovu uložena do gyra. Toto trimování má totiž vliv na AVCS mód.

Metoda nového uložení neutrální pozice do gyra

Letové nastavení

 1. Zapněte gyro v AVCS režimu. Dojde k načtení neutrální pozice.

 2. Zaviste s vrtulníkem v Normal módu a vytrimujte gyro. Pokud je výchylka trimu příliš velká, tak pootočte páku na servu.

 3. Pokud byl použit trim, tak je třeba uložit neutrální pozici znovu do gyra.

 4. Nastavte citlivost gyra tak, aby ocas nezakmitával ani ve visu, ani za letu. Pokud tomu tak je, tak je třeba znížit citlivost gyra. Pokud je citlivost 100% a gyro je stále málo citlivé, tak je třeba prodloužit páku na servu.

Následující nastavení provádějte jen jestli je potřeba:

 1. Nastavte výchylky vysílače použitím funkcí ATV nebo AFR tak, aby vrtulník reagoval na vrtulku dle vašich zvyklostí.

 2. Pokud je odezva na výchylku vysílače odlišná pro režim Normal a AVCS, tak změňte nastavení funkce Rudder control gain.

 3. Pokud se liší chování při zastavení piruety na levou a pravou stranu, tak změňte nastavení funkce Delay a Tracking.

 4. Nastavte citlivost AVCS režimu pomocí funkce AVCS sense.

Specifikace

GY-601

Zobrazovač : LCD 8 znaků 

Napájecí napětí : 3,8 - 6V

Odběr : 70 mA

Váha : 34 + 24,5g

 

Servo S9251

Rozměry: 40 x 20 x 36,6mm

Váha : 57g

Rychlost : 0,07s/60° (při 4,8V)

Síla : 3,7 kg/cm (při 4,8V)

Šířka impulsu : 760us

Kovový plášť serva pro lepší chlazení motoru.

 

GY-601 mám v obou Milleniích. Vlastnosti gyra jsou oproti všemu, s čím jsem létal předtím, natolik rozdílné, že se to těžko popisuje. Je to opravdu špičkové gyro.

 

GY-601 není vhodné pro začátečníky, ani mírně pokročilé. Nastavovacích prvků je hodně, a nezkušený uživatel obvykle "rozvrtá" co se dá, což má negativní vliv na výkon gyra. Nezanedbatelným problémem je také velmi rychlá odezva gyra/serva. Příliš velká nastavená citlivost gyra se totiž nedá poznat okem, ale obvykle pouze sluchem.  Nesprávně nastavená citlivost pak vede k velmi rychlé "likvidaci" serva.

 


Back to Top

Aktualizace: 06. března 2005