Futaba GY-401

 

 

 

Jedná se o výborné gyro pro začátečníky až pokročilé piloty a to jak pro elektrovrtulníky, tak pro spalováky. Velmi jednoduše se nastavuje a má vynikající vlastnosti. Nepozoroval jsem naprosto žádnou teplotní závislost. Ve spojení se servem Futaba S9254 dosahuje maximální účinnosti.

Pro svou malou velikost a váhu se občas používá i v mikroheli. 

Pro létání složitějších 360° obratů se však už nehodí - gyro nestíhá udržovat konstantní rychlost otáčení. 

 

 

Předkládám Vám výtah z originálního návodu v úpravě po vlastních zkušenostech :

GY401 je vysoce výkonné, kompaktní a lehké AVCS (Angular Vector Control System) gyro. Výkon gyra velmi záleží na použitém servu. Lze použít i obyčejné servo, ale pro maximální výkon je doporučeno servo S9253.

Gyro již není osazeno piezosenzorem, ale senzorem typu SMM (Silicon Micro Machine). Tím je dosaženo vyšší citlivosti, nižší teplotní závislosti apod.

Dále je vybaveno funkcí AVCS, která nahrazuje funkci Heading Hold. Gyro lze samozřejmě provozovat i konvenčním režimu. 

 

Ovládací prvky gyra:

 1. LED - indikuje stavy gyra.

 2. Přepínač DIR (Gyro operation direction switch) - tímto přepínačem se určuje smysl vyrovnávání rotace vrtulníku.

 3. Přepínač DS mode - při zapnutí tohoto přepínače do polohy ON, je výstup řízení serva přepnut do vysokorychlostního módu. Tento mód je určen pouze pro digitální serva, která tento mód podporují (např. S9253, S9250, S9450). Použití normálního serva v tomto režimů může vést k jeho poškození!

 4. Trimr DELAY - tímto trimrem se dá nastavit rychlost reakce gyra v závislosti na rychlosti gyra. Pokud  použijete vysokorychlostní servo, nastavte tento trimr na 0.

 5. Trimr LIMIT - tímto trimrem se omezuje maximální výchylka serva na obě strany. Postup - na vysílači nastavte pro řízení vrtulky ATV na 100%. Gyro přepněte do režimu NORMAL a dejte maximální výchylku na obě strany. Servo nesmí narážet na žádné mechanické dorazy. Pokud ano, omezte výchylku tímto trimrem.

 6. Konektor pro dálkové řízení citlivosti gyra.

 7. Konektor pro vstup řízení vrtulky.

 8. Konektor pro servo vrtulky.

 

Stavy gyra, které indikuje LED:

 

- Rychlé blikání - probíhá inicializace gyra.

- Stálý svit - gyro je v režimu AVCS.

- Nesvítí - gyro je vypnuto, nebo je v režimu Normal.

- Pomalé blikání - není přítomen řídící signál z přijímače (vysílače).

- Dvojité blikání - gyro je v AVCS módu, a řídící signál je mimo netrální bod (vychýlena páka řízení vrtulky).

- Jednoduché blikání - přechod do programovacího režimu.

- Občasné blikání - upozornění, že gyro bylo zapnuto v režimu Normal. Přepněte gyro do režimu AVCS a znovu zapněte gyro.

 

Nastavení gyra:

 1. Revo-mix musí být na vysílači vypnut.

 2. Na vysílači nastavte tahovým potenciometrem režim AVCS a zapněte gyro. Jestli je gyro v režimu AVCS, tak dioda svítí.

 3. Přesuňte tahový potenciometr tak, aby se gyro přepnulo do režimu Normal (dioda zhasne). Zaviste s vrtulníkem a trimem směrovky vytrimujte neutrální pozici (vrtulník se neotáčí na žádnou stranu).

 4. Tahovým potenciometrem zvyšte citlivost gyra těsně před rozkmitání vrtulníku. Toto je kompletní nastavení mechanického neutrálu. Když létáte, tak musíte vždy zapnout gyro v režimu AVCS a neutrál vrtulky je pokaždé znovu načten.

 5. Nastavte hodnotu trimu vrtulky pro všechny letové předvolby používající AVCS mód stejně, jako v předvolbě používající režim AVCS.

 6. Uložení tohoto nastavení do gyra provedete tak, tahovým potenciometrem citlivosti gyra třikrát přepnete mezi AVCS a normal módem, v intervalu maximálně 1s, a skončíte v AVCS pozici. Dioda jednou blikne. Pak je gyro třeba vypnout a zapnout. Přepněte mezi všemi letovými režimy na vysílači. Jestli dioda dvakrát blikne, tak máte v tom kterém letovém režimu posunut neutrál směrovky - opravte jej.

 7. Zaviste a létejte v režimu AVCS a nastavte citlivost gyra kousek před rozkmitáním ocasu vrtulníku. V AVCS režimu je citlivost obvykle nižší, než v režimu Normal.

 8. Pro nastavení rychlosti otáčení použijte funkce na vysílači (ATV, D/R...)

 9. Pokud se při rychlém zastavení piruety ocas vrtulníku rozkmitá, tak zvyšte trimrem gyra hodnotu DELAY. Znamená to, že máte pomalejší servo. Pokud hodnotu přeženete, tak při zastavení rotace bude ocas vrtulníku kmitat ze strany na stranu, a reakce na řízení vrtulky bude pomalá. Nastavte vhodnou hodnotu. Je-li použito servo S9253, tak nastavte hodnotu 0.

 

Správné použití AVCS módu

Na AVCS gyru řídíme úhlovou rychlost. Jistá výchylka na vysílači znamená jistou úhlovou rychlost, a gyro se ji snaží udržet za všech podmínek. Má-li však AVCS funkce pracovat správně, tak musí být uložena neutrální pozice signálu do gyra.

Metody uložení neutrální pozice:

Kontrola neutrální pozice vrtulky:

V režimu AVCS se servo nevrací do neutrální pozice, i když v ní ovladač na vysílači je. Chcete-li zkontrolovat neutrální pozici, tak přepněte do normálního módu, nebo v módu AVCS rychle třikrát za sebou přesuňte ovladač vrtulky na levo a napravo v maximálním intervalu 1s. Servo se poté přesune do neutrální pozice.

Tip

Citlivost gyra ovlivňuje délka páky na servu. Pokud je citlivost velmi malá, prodlužte páku. A obráceně.

Poznámka:

Pokud model je model v klidu, může se servo vrtulky pomalu pohybovat. Je to však proto, protože gyro je velmi citlivé. Jedná se o normální jev.

Upozornění:

Pro manipulaci s trimrem a přepínači na gyru používejte minimální sílu!

Velmi jednoduché nastavení gyra

Zdálo-li se někomu předchozí nastavení velmi složité a nepřehledné, tak může použít následující postup:

 1. Trim vrtulky v neutrálu, režim gyra v AVCS, citlivost 50%. Zapnout gyro.
 2. Prepnout do režimu Normal, citlivost cca 50%. Odstartovat.
 3. Vytrimovat vrtulník tak, aby se neotáčel kolem svislé osy.
 4. Přistát, nastavit režim AVCS, vypnout a zapnout gyro. 
 5. Trimem vrtulky na vysílači už nikdy nehýbat, nebo jej uložit do paměti, a trim vrátit na střed. Hodnota trimu musí mít ve všech letových předvolbách stejnou hodnotu!
 6. Za letu nalézt správnou citlivost gyra, a tuto nadále používat.

Začne-li zakmitávat ocas vrtulníku dříve, než v bodě 6, tak hledejte problém v mechanice řízení vrtulky.


Back to Top

Aktualizace: 06. března 2005