Futaba FF-7

 

Vysílač Futaba FF7 je jednoduchý vysílač palcového provedení za velmi přijatelnou cenu. Je sedmikanálový, s PCM modulací, a jak to bývá u palcového provedení, v plném osazení. Základní paměť je na 10 modelů, ale dá se lehce rozšířit osazením CAMPAC modulu na prakticky neomezený počet.

V dolní části vysílače je relativně malý displej s vysokým kontrastem. Je grafického provedení, ale prakticky všechny zobrazované údaje jsou pouze alfanumerické, graficky jsou znázorněny pouze polohy trimů. Čtyři tlačítka okolo displeje a jednoduché 3D kolečko slouží k programování. Funkcí není mnoho, jsou rozděleny do dvou sekcí - Basic a Extended.

Vysílač samozřejmě disponuje standardními funkcemi, jako DualRate, Exponencial, end point (koncové body serv), subtrim, revers, krok trimů, časovač atp. Lze volit rozmístění pákových ovladačů (mode), kódování (PPM/PCM), přiřazení vypínačů funkcím i jejich smysl zapínání (z větší části).

Velmi důležitou informací je, že křivky plynu i kolektivu jsou pětibodové, a dokonce lze nastavit zpoždění plynu při přepínání mezi letovými předvolbami, což u této cenové kategorie nebývá až tak běžné. Letové předvolby jsou celkem čtyři - normal, Idle1, Idle2 a autorotace.

Základní displej ukazuje polohy digitálních trimů, číslo zvolené paměti, typ modelu, název modelu, stopky, čas doby zapnutí vysílače, napětí akumulátorů, a typ kódování. Po vstupu do programovacího režimu můžeme programovat základní funkce, jak už bylo uvedeno výše, ale hlavně vrtulníkové mixy. Ty jsou samozřejmě dostupné až v okamžiku, kdy jako typ modelu zvolíme vrtulník.

Vrtulníkové mixy:

Swash type - zde se vybírá typ desky cykliky (H-1, H-2, HR-3, HN-3, H-3, HE-3)

Swash - při výběru elektronického mixování desky cykliky se zde nastavují poměry mixování klonění, klopení, kolektivu. Lze zde samozřejmě měnit i smyl výchylek tohoto mixování.

Pit curve - nastavení křivek kolektivu. Křivky jsou pětibodové, pro každou předvolbu nastavitelné zvlášť. Nastavování je nezávislé na právě zvoleném letovém režimu (ten je zobrazován v závorce). Je velice vhodné provádět nastavení při volnoběhu, raději při zapnuté autorotaci, tedy odstaveném plynu. Pak se nemůže stát, že náhodou začneme nastavovat právě zvolenou letovou předvolbu, a nechtěně si roztočíme rotor.

Throtle curve - nastavení křivek plynu. Křivky jsou opět pětibodové, oddělené pro každý letový režim.

Revo mix je jednoduchý, pouze tříbodový a společný pro všechny letové předvolby. Lze nastavit vypínač, kterým se aktivuje. Přílišná jednoduchost tohoto speciálního mixu neumožňuje jej nějak více používat, ale možné to je. Naštěstí všechny moderní gyroskopy disponují funkcí Heading Hold, která funkci revo-mixu nepotřebuje, ba přímo vylučuje.

Gyro - touto funkcí se nastavuje citlivost gyra, které je připojeno na pátém kanále přijímače. Přepínač lze zvolit (dvoupolohový), a každé poloze přiřadit hodnotu zisku gyra. Tyto dvě hodnoty jsou pro všechny letové režimy stejné, což může být malý problém, pokud používáme dost různé otáčky rotoru v letových předvolbách. Nicméně můžeme např. nastavit dvě hodnoty Heading Hold, jednu pro vyšší otáčky, jednu pro nižší, a ty pak podle potřeby přepínat.

Hover throttle - trimování plynu při visu. Zde lze jemně nastavovat střed plynu při visu, a to jak číselně, tak pomocí pomocného potenciometru umístěného v pravém horním rohu vysílače. Tuto funkci mají prakticky všechny vysílače, ale nevidím ji jako zvlášť smysluplnou.

Hover pit - trimování kolektivu při visu. Jedná se o stejnou funkci jako Hower--throttle, pouze s tím rozdílem, že trimujeme střed kolektivu při visu. Lze navolit stejný potenciometr.

Throttle hold - nastavení plynu při autorotaci. Zde nastavíme polohu serva plynu tak, aby motor jel na volnoběh při zapnutém vypínači autorotace.

Throttle cut - zde se nastavuje poloha serva plynu pro zhasnutí motoru. Lze také nadefinovat vypínač, kterým se to provádí, obvykle vypínač bez aretace.

P Mix - tři volné mixy. Pomocí těchto mixů můžeme nastavit další funkce, které už specializované heli-mixy už neobsahují. Příkladem může být mix klonění a klopení to plynu, vrtulka do plynu atp.

Na kompletní ovládání modelů vrtulníků potřebujeme šest kanálů - klonění, klopení, plyn, směrovka, citlivost gyra, kolektiv. Je ale ještě dobré mít alespoň jeden další kanál v záloze, např. pro řízení governoru (regulátoru otáček). Na tomto rádiu by šlo o kanál 7, který lze ovládat pouze přepínačem, ale za jistých okolností to bude postačovat.

Vysílač Futaba FF7 je velmi jednoduché rádio, které se ale dá úspěšně použít pro ovládání vrtulníků jak na spalovací motor, tak na elektromotor. Nemůžeme však očekávat nějaké velké vymoženosti, některé funkce budeme muset obsluhovat ručně, a myslet na to. Má však všechny základní funkce, které jsou potřeba, a hlavně, má možnost kódování PCM - pro RC vrtulníky prakticky nepostradatelná funkce.


Back to Top

Aktualizace: 15. ledna 2006