Spektrum DX 6i

 

RC soupravu Spektrum DX-6i jsem měl možnost testovat spolu s vrtulníkem Blade 400.  Jedná se o RC soupravu vysílající v dnes velmi oblíbeném pásmu 2,4GHz. Vysílač používá technologii DSM-2, a má oproti svému předchůdci plný dosah, tedy cca 2km. Lze jej tedy používat k řízení jakýchkoliv modelů – od park-flyerů až po obry (pokud dostačuje počet kanálů a programové možnosti). 

Vysílač je 6-ti kanálový. Čtyři kanály jsou proporcionální – křížové ovladače, a další dva je možné neproporcionálně ovládat pomocí přepínačů. Vysílač bohužel žádným dalším proporcionálním ovladačem nedisponuje. Trimování čtyř hlavních funkcí je digitální, tedy mikrospínače. Vysílač je tedy 6-ti kanálový a má paměť pro 10 modelů. Displej je grafický, je sice malého rozměru a má poměrně hrubé body, ale je dobře čitelný a  zobrazování je přehledné.

Programové vybavení vysílače umožňuje ovládat modely letadel i vrtulníků. Vysílač má dvě základní menu.

Letadla

Menu Setup list obsahuje:

Model type – výběr typu modelu (letadla, vrtulníky).

Model name – jméno modelu, je možné použít až 8 znaků.

Monitor – servo monitor graficky zobrazuje polohu serv, číselná hodnota není k dispozici.

Reverse – nastavení reversu všech serv

Thro Cut – aktivace funkce zhasnutí motoru tlačítkem – servo plynu po stlačení tlačítka odjede na doraz.

Wingtailmix – nastavení specializovaných mixů. Dualaile – dvě serva na křidélka, V-tail – motýlkové ocasní plochy, Elevony – pro delta křídlo. Poslední mix automaticky deaktivuje oba předchozí..

D/R combi – volba vypínače pro dvojí výchylky – lze zvolit jeden ze tří vypínačů.

Timer – časovač. Může počítat nahoru nebo dolů, ovládat se dá buď tlačítkem ThroCut nebo páčkou bez aretace. Bohužel, spuštění i zastavení vypínače je signalizováno akusticky stejným tónem, takže se nedá rozlišit start ani zastavení.

Range check – funkce pro ověření dosahu – vysílač sníží vyzářený výkon, a dosah by měl být nejméně 30 metrů.

Power settings – volba regionu, volí se mezi USA a EU.

Contrast – nastavení kontrastu displeje

Copy/reset – kopírování a reset paměti modelů. Při překopírování modelu ale nedojde k překopírování kódu pro přijímač, přijímač tedy na novou paměť nereaguje, dokud není s touto pamětí spárován.

 

Menu Adjust list obsahuje:

Model select – výběr paměti modelu – lze vybrat jednu z deseti zabudovaných pamětí.

D/R&Expo – dvojí výchylky pro křidélka, výškovku a směrovku. Lze nastavit dvě hodnoty výchylek a exponenciálu podle polohy vybraného vypínače pro každou z uvedených funkcí samostatně.

Travel adjust – nastavení koncových bodů serv pro všech šest kanálů a pro oba směry samostatně. Nastavitelný rozsah je od 0 do 125%.

Sub trim – trimování všech kanálů

Flaps – ovládá se vypínačem flaps. Pro každou polohu přepínače lze nastavit rozdílnou výchylku jak pro flaperony, tak pro výškovku.

Mix 1 a 2 – dva volné mixy. Mixují se funkce, ne serva. Například pokud mixujete směrovku do křidélek, a křidélka jsou dvě serva typu Dualaile, tak jsou ovlivňována obě tato serva křidélek. Tento způsob mixování ale vylučuje například mix mezi jednotlivými kanály, například nelze ovlivňovat kanál 6. Mix lze mít trvale zapnutý, nebo jej lze aktivovat některým vypínačem. Taktéž lze aktivovat přenos trimování nadřízené funkce do podřízené.

Differential – pracuje pouze při aktivované funkci Flaperon nebo Elevon. Nastavuje se jí diferenciace mezi oběma servy.

 

Vrtulníky

Menu Setup list obsahuje standardní menu jako je uvedeno výše, ale navíc ještě Swash type, kde si lze vybrat mezi dvěma typy – H1 a CCPM 120°.

V menu Adjust list jsou tyto funkce:

Model select, D/R&Expo, Sub trim, Mix1 a 2 a dále specializované vrtulníkové mixy:

Gyro – lze přiřadit dvě hodnoty. Přepínat lze buď přepínačem Gyro, nebo přepínačem letových režimů.

Thro Cur – vysílač má celkem dva letové režimy plus autorotace. Křivky plynu jsou pěti-bodové, nastavitelné pro každý letový režim samostatně. Pokud chceme mít na autorotaci odstaven plyn, tak je třeba nastavit vodorovnou křivku plynu na nulové hodnotě.

Pitc Cur – nastavení křivek kolektivu, jsou opět pěti-bodové.

Swash mix – platí pouze pro CCPM, zde lze nastavit velikost klopení, klonění a kolektivu.

Revo mix – jednoduchý tříbodový revo-mix, možno nastavit samostatně pro normal a první letový režim. V dnešní době gyroskopů s HeadingHold režimem je tato funkce už nepotřebná.

 

Veškeré ovládání funkcí a menu je pomocí drážkovaného válečku, kterým lze rotovat a mačkat. Ovládání je jednoduché, ale občas by se hodil další „čudlík“ pro ulehčení ovládání.

Do jisté míry lze přiřazovat vypínače jednotlivým funkcím, ale směr zapínání bohužel nelze ovlivňovat vůbec.

Digitální trimy (mikrospínače) jsou hodně vystouplé, přibližně stejně, jako bývaly analogové. Rozmístění přepínačů na krabici vysílače mi přišlo dobře dostupné a ovladatelné.

Napájení vysílače je realizováno čtyřmi tužkovými články, které vydrží napájet vysílač překvapivě dlouho. Lze použít jak alkalické články, tak akumulátory, které lze nabíjet přes vestavěný konektor.I vzhledem k nízké váze pouze čtyř článků je vysílač celkem dobře vyvážený při zavěšení na krk pomocí oka na horní straně vysílače.

Na spodní straně vysílače je konektor učitel žák.

Vysílač svou cenou i výbavou spadá do základní kategorie počítačových vysílačů. Přesto jsou však jeho zpracování, promyšlenost i implementované funkce na dost dobré úrovni. A provoz v pásmu 2,4 GHz mu dodává další výhodu – netřeba se obávat rušení od kolegů modelářů, stejně tak jako odpadá nutnost řešit nějaké krystaly, kanály atp.

Vysílačem lze ovládat nepříliš složité modely letadel i vrtulníků, a rekreačnímu modeláři může splnit jeho očekávání a sloužit mu mnoho let.

 

Letu zdar!

 


Back to Top

Aktualizace: 30. prosince 2008