CSM 360

 

CSM 360 je předchůdcem slavného CSM 540. Jedná se o gyro s Heading Lock systémem. Oproti 3D gyru je vybaven funkcí udržování konstantní úhlové rychlosti při rotaci vrtulníku. Tato funkce je důležitá např. při rychlém letu a rotaci vrtulníku kolem svislé osy. V okamžiku, kdy jde vrtulka ve směru letu (v záběru), tak gyro nastaví větší úhel náběhu vrtulky, a obráceně. Tím je dosaženo konstantní rychlosti otáčení kolem svislé osy.

Toto gyro jsem delší dobu provozoval ve vrtulníku Millenium, a byl jsem s ním spokojen. Jako nectnost vidím nutnost zapnout napájení gyra, ponechat nejméně 8-10min. zapnuto kvůli tepelnému ustálení, pak vypnout a znovu zapnout. Teprve po tomto úkonu je možné s vrtulníkem létat po celou dobu (než dojde palivo), bez nutnosti několikrát dotrimovávat gyro za letu. Vzhledem k tomu, že se jedná již o poměrně staré gyro, tak neumožňuje provoz vrtulkového serva v tzv. režimu superservo. Tento režim se vyznačuje několikanásobně vyšším kmitočtem řízení serva, a tím i jeho rychlejší reakce na změnu.

 

 


Back to Top

Aktualizace: 06. března 2005