CSM 180

 

Jednoduché piezogyro, bohužel bez funkce Heading Lock. Z tohoto důvodu je nutné mít nastaven revo-mix, pro kompenzaci kroutícího momentu hlavní vrtule, aby se vrtulník při stoupání neotáčel kolem svislé osy.

Má však funkce, které zabraňují rozkmitání vrtulníku, což zase ulehčuje nastavení i létání s tímto gyrem. Zisk gyra lze řídit pouze přímo na gyru trimrem, smysl otáčení se nastavuje jednoduše osazením gyra na "hlavu".

Toto gyro se hojně používalo pro mikroheli typu Hornet. Musím říci, že horší gyro jsem ještě neviděl (ve spojení s mikrovrtulníkem).

 


Back to Top

Aktualizace: 06. března 2005