Hitec Aurora 9

Od dovozce, firmy Pelikán, jsem dostal na vyzkoušení RC soupravu Hitec Aurora 9 vysílající v pásmu 2,4GHz. Jde o nejnovější model této firmy, a zároveň se jedná o její novou vlajkovou loď – je to nejvybavenější a nejlepší RC souprava z celé řady tohoto výrobce.

K testu jsem obdržel vysílač s napájecím akumulátorem, sedmikanálovým příjímačem, svorku uchycení přijímačové antény, mechovku pro zabalení a ochranu přijímače v modelu, originálním anglickým návodem, českým návodem, a český Průvodce pro rychlý start. V sadě nebyla nabíječka. Dle návodu se může obsah mít několik variant, a má to být uvedeno na stránkách dovozce.

Aurora 9 je hned v několika směrech revoluční. Je to první RC souprava od firmy Hitec se systémem 2,4GHz. Dále přináší velký dotykový displej, který dosud byl doménou pouze rádií nejvyšší třídy konkurence. No a nakonec přichází s tzv. otevřenou architekturou softwaru. Myslí se tím možnost ovládání jakékoliv funkce téměř jakýmkoliv přepínačem, křížovým ovladačem nebo otočným ovladačem.

Vysílač je devítikanálový, všechny funkce jsou plně proporcionální. Bohužel jsem se v návodu nedočetl, zda to platí i pro vysílání pomocí PPM modulace (standardní PPM přijímače). Vysílač je totiž osazen výměnným VF modulem (v mém případě 2,4GHz, ale lze jej osadit i 35 a 40MHz modulem pro naše kraje.) Vysílač je palcového provedení, a je plně osazen všemi dostupnými ovládacími prvky. Změna mode ovládání je možná bez otevření vysílače pomocí šroubků dostupných ze spodní strany. Stejně tak i nastavení tvrdosti pružin pákových ovladačů, nebo změna „zubatého“ nebo hladkého chodu ovladače plynu. Software umožňuje výběr ze všech čtyř mode, a jsou k dispozici ještě další dva uživatelsky nastavitelné.

Vysílač je napájen šestičlánkem NiMH 1300 mAh. V šachtě pro akumulátor je místo i na dvoučlánek Lipol. Je dovoleno používat obě uvedené varianty akumulátorů, pouze je nutné v software vysílače provést příslušnou změnu nastavení. NiMH akumulátory lze nabíjet uvnitř vysílače bez jejich vyjmutí, avšak Lipol akumulátory je výrobcem nařízeno před nabíjením vyjmout, a nabíjet mimo vysílač. Nabíjecí konektor na vysílači má jiný (menší) průměr, je tedy nutné použít jiný nabíjecí káblík, než pro stávající vysílače Hitec.

Programová změna mode se aplikuje pouze na nově vytvořené modely. Příklad – létáte s už vytvořeným modelem v mode 1, a kamarád Vás požádá o zapůjčení modelu, ale on létá v mode 3. Pokud změníte v menu Mode mód na 3, tak se nic nestane, a zůstal nastaven mode 1. Změnu musíte provést ručně v přiřazení ovladačů funkcím tohoto konkrétního modelu.

Vysílač disponuje bezpečnostními funkcemi – při zapínání se vysílač dotáže, zda má vysílat, nebo ne. Dále se kontroluje, zda není zapnut nějaký letový režim přepínačem, nebo zda se plynový ovladač nachází v poloze staženého plynu. Pokud je něco aktivováno, ozve se varovné pípání a objeví se hlášení na displeji.  Dokud uživatel nevypne aktivovaný vypínač, nebo nestáhne plynovou páku, tak vysílač nepokračuje ve své funkci. Velmi užitečné funkce!

Dalšími funkcemi jsou hlášení nízkého napětí vysílačového, ale i přijímačového přijímače – obojí napětí se zobrazuje na displeji, a pokud dojde k poklesu pod kritickou úroveň (4,5V), vysílač to akusticky ohlásí. Ano, vysílač opravdu komunikuje obousměrně s přijímačem, a přijímač v základu předává informaci o napájecím napětí přijímače. K přijímači bude v budoucnu možné připojit různé moduly, a přenášet informace na zem.

Na vysílači se mimo dva křížové ovladače (uložené v kuličkových ložiskách) s příslušejícími digitálními trimy, nachází ještě osm dvou a třípolohových přepínačů, další tři digitální trimy a dva proporcionální ovladače, které jsou místěny po stranách vysílače. Tyto boční ovladače mají „zoubkování“, střední poloha není indikována mechanicky, pouze akusticky. Oko pro zavěšení na popruh je umístěno příliš vpředu, a vysílač je na něm bohužel velmi nevyvážen (s 2,4GHz anténou).

Programování vysílače se provádí pomocí dotykového displeje. Nejsou zde žádná další tlačítka, nebo 3D ovladače pro pohyb v menu, vše se dá velmi dobře a příjemně ovládat pouze jemným dotykem prstu. Displej je transflexní, lze tedy využívat zabudovaného vypínatelného zeleného podsvícení, nebo jen odrazu okolního světla. Displej má hodně dobrý kontrast, nelze jej nijak upravovat. Už na základní provozní obrazovce se dá prakticky na každý symbol ťuknout prstem, a ke všem možnostem programování rádia je tak velmi rychlý přístup. Struktura menu, i způsob nastavování jednotlivých funkcí je propracovaný a promyšlený,  a velmi dobře se ovládá. V některých funkcích, jako například nastavování křivky plynu se pomocí plynové páky najede na požadovaný bod křivky, který je pak možné ťuknutím prstu na displej příslušně upravovat.

Po vstupu do programovacího módu ze zobrazí tři základní záložky – Systém, Model a Custom, ve kterých je soubor několika funkcí.  Při použití nějaké „ladící“ funkce je ještě zobrazena záložka Adjust.

Záložka Systém – zde jsou základní systémové menu: výběr modelu, typ modelu, stopky, přiřazení kanálů, velikost kroku trimů, trenér, senzor, power, mode, info.

 

Záložka Model – menu se mění podle typu modelu, a nachází se v něm všechny funkce, které ovlivňují nastavení modelu.

Záložka Custom – do této záložky si uživatel může sám nadefinovat funkce, které bude nejvíce potřebovat, a nechce se mu orientovat v mnoha položkách záložky Model. Lze přidat až 12 položek ze záložky model.

Záložka Adjust – toto menu se objeví pouze v případě, že byla u některé funkce aktivována možnost adjust – doladění. Je zde možné rychle přistoupit k funkci s dolaďováním.

Vysílač má jednotlivé programy a mixy připraveny pro tři typy modelů – akrobatický model, větroň nebo vrtulník. Při vytváření nového modelu (pamětí je celkem 30) je uživatel nejprve dotázán na jméno nového modelu. Pak následuje dotaz, zda chce vysílat, poté výběr typu modelu (Acro, Glider, Heli).

Podle vybraného typu modelu se změní systém dotazů – např. pro akrobatický model následují tyto dotazy:

1.       Typ křídla. Možnosti jsou – 1 servo pro křidélka, 2 serva pro křidélka, 1 servo křidélek + 1 servo klapek, 2 serva křidélek + 1 servo klapek, 1 servo křidélek + 2 serva klapek , 2 serva křidélek + 2 serva klapek. Na druhé obrazovce jsou ještě tři možnosti pro křídlo typu Elevon – 2 serva křidélek, 2 serva křidélek a + 1 servo klapek,  2 serva křidélek + 2 seva klapek.

2.       Typ ocasních ploch. Lze vybírat z:  Normal (1 servo výškovka, 1 servo směrovka), V-tail (motýlkové plochy, 2 serva), Ailevator (2 serva výškovka, 1 servo směrovka).

3.       Motor – na výběr je jeden nebo dva motory.

4.       Podvozek – ano/ne.

5.       Brzdy – ano/ne.

6.       Mix plynu – ano/ne.

7.       Zobrazí se přiřazení funkcí kanálům a ovladačům, lze jej změnit nebo potvrdit.

Tím je provedena základní inicializace funkcí a mixů. V dalším kroku uživatel může provádět detailní nastavení jednotlivých funkcí a mixů.

Pro letadla lze nastavovat: letové režimy, aerodynamické brzdy, mix brzdy-výškovka, křidélka směrovka, výškovka-Camber, směrovka-křidélka, diferenciace křidélek, mix křidélka-klapky, mix zakřivení profilu odtokové hrany (camber), mix ovládání klapek, motýlkové ocasní plochy, mix pro 2 serva výškovky (Ailevator), mix pro elevony samokřídla nebo delty, bohatost palivové směsi, zhášení motoru, křivka plynu, akrobatický volnoběh, butterfly, kopaný výkrut, vzletová konfigurace.

 Pro vrtulníky jsou k dispozici: letové režimy, sedmibodové křivky plynu a kolektivu, nastavení bohatosti směsi, mix cykliky do plynu, vrtulka do plynu, revomix, ostavení plynu (autorotace), gyro a governor. Plus samozřejmě standardní funkce typu subtrim, revers atp.

 Pro každý model lze použít až 8 letových režimů. Většina mixů a funkcí může pro každý letový režim nabývat jiných hodnot (!). Při vstupu do letového režimu lze nastavit zpomalení serv, až do hodnoty 10s s krokem 0,1s, aby při rozdílných polohách serv při přepnutí letových režimů nedošlo ke „škubnutí“ modelu . Zpomalení platí pro všechna serva zároveň, nelze je nastavovat a vybírat jednotlivě. Výběr, zda je mix nebo funkce globální přes všechny letové režimy, nebo platí jen pro jeden, a nastavuje se kliknutím na symbol C (combined), nebo S  (single).

 Vysílač má mimo specializované mixy i 8 volných mixů pro každý model. Mixy mohou být aktivovány trvale, nebo jim lze přiřadit kterýkoliv přepínač. Křivka mixu je tříbodová, s možností akcelerace. Každý mix má možnost přenést i trimování z nadřízené funkce do podřízené. Vzhledem k tomu, že každý mix může být v každém letovém režimu jiný, tak lze mít až 64 mixů pro každý jeden model!

 Pro motorové modely je zde možnost ovládat až dva motory. Každý motor může mít svůj vlastní průběh plynu, křivka může být až 7-mi bodová s možností vyhlazení. Pro větroně s pomocným motorem je možné motor ovládat dvoupolohovým přepínačem, přičemž lze nastavit rychlost zapínání i vypínání motoru (náběh a doběh), ale také lze nastavit i zpoždění, po jakém čase po přepnutí vypínače se má akce provést, a to jak zapnutí, tak i vypnutí motoru. Impozantní.

 Velmi dobře je vyřešeno blokování motoru, např. při potřebě programování některé funkce při zapnutém modelu a třeba i nastartovaném motoru. V takovémto případě stačí ťuknout a podržet na displeji 2s symbol modelu, a nad symbolem se objeví nápis Thro Lock – dojde k zablokování polohy plynu, a můžeme bez obav provádět nastavování jakékoliv funkce. Deaktivace blokování se provádí stejným způsobem.

 Autorotace u vrtulníků má odstavit motor, aby pak pilot mohl přistát bez něj. Nebo slouží také jako bezpečnostní funkce. V Auroře lze ale nastavit dvě polohy odstavení motoru – po přiřazení dalšího přepínače lze nastavit např. polohu pro zhasnutí motoru při zapnutí autorotace, nebo jenom volnoběh při autorotaci. Pilot např. se může před zapnutí autorotace rozhodnout, zda bude chtít motor jenom uvést do volnoběhu, nebo úplně zhasnout.

 Pro nastavení rychlosti jednotlivých serv je určena funkce Servo speed. Lze nastavovat rychlost pohybu serva odděleně pro každý směr.

 Funkce monitoru serv se hodí při potřebě zkontrolovat, co vlastně serva dělají při zapnutí těch kterých mixů atp., aniž bychom museli mít zapnut přijímač s připojenými servy. Dojem trochu kazí akorát nízká rychlost displeje – při rychlém pohybu se ukazatelé pohybují přískoky, a objeví se až po ustálení se hodnoty. Podobný problém je i při nastavování bodů křivek mixů, kdy je třeba vybrat bod pomocí pákového ovladače – když jím pohybujeme příliš rychle, ukazatel prostě zmizí a objeví se až po zastavení pohybu ovladače.

Ve funkci monitoru je dostupný i test serv. Je velmi zajímavě zpracován – po aktivaci (při staženém ovladači plynu) se neděje nic. Po posunu ovladače plynu dojde k cyklickému pohybu serv. Serva jezdí v mezích definovaných ve funkci EPA, a pokud jsme ji dobře nastavili, tak serva nevyjedou „za roh“. Velikost výchylky plynové páky pak ovlivňuje rychlost přejezdu serv při testu.

 

Naprostou lahůdkou je možnost doladění (adjust) téměř všech mixů nebo funkcí za letu. V mixu  ťukneme na položku Adjust Function, a vstoupíme do další obrazovky, kde lze přiřadit některý z pomocných trimů nebo otočných přepínačů pro doladění. V této obrazovce lze nastavit, jak velký vliv má mít ovládací prvek jemného doladění vliv. Příklad – máme mix křidélka do směrovky. Na zemi můžete nastavit poměr mixování, ale správný poměr musíte vyzkoušet za letu. Dříve (a na jednoduchých vysílačích) bylo obvykle nutné přistát, upravit poměr mixování, odstartovat a odzkoušet to znovu. V Auroře stačí aktivovat funkci Adjust, přiřadit trim, kterým budeme chtít poměr  mixu upravit, a pak za letu můžeme velmi jednoduše poměr mixování upravovat a zkoušet. Velice se tím zrychlí a zpříjemní nastavování modelu. Tuto vynikající funkci však do jisté míry degraduje to, že pokud po ukončení nastavování deaktivujeme ovládací prvek, dojde k zapomenutí nastavené hodnoty tímto ovladačem. Důvod pro deaktivaci je jednoduchý – model je už nastaven, a pokud bychom nastavovací prvek nevypnuli, tak by při přepnutí na jiný model, nebo i nedopatřením, mohlo dojít k rozladění nastavené hodnoty.

 

V soupravě byl přiložen sedmikanálový přijímač Optima 7. Má trochu netradiční rozměry – je úzký a dlouhý, vývody pro serva jsou rozděleny na dvě protilehlé strany. Anténa je pouze jedna, a je dlouhá 21cm, lze ji tedy v modelu umístit na nejvhodnější místo. Asi 3cm od konce antény je zesílení, které je třeba v modelu uchytit např. pomocí dodávané objímky, aby se anténa v modelu volně nepohybovala. Přijímač dokáže pracovat ještě při minimálním napětí 3,65V, k výpadku funkce dojde při 3,59V, k obnovení činnosti při 3,64V. Maximální napájecí napětí je v návodu uvedeno 7,4V, nebo  35V přes speciální konektor. Přijímač má jeden konektor nazvaný SPC - je určen pro připojení napájecího napětí pro přijímač, až 35V. Pozor, ale nenapájí už serva, ta je třeba napájet samostatným okruhem o standardním napětí. K dispozici je ještě 6-ti kanálový a 9-ti kanálový přijímač.

Vysílací modul 2,4GHz a přijímač mohou pracovat v jednom ze dvou módů – buď Normal, nebo Scan. Režim normal je nastaven z výroby a používá tovární nastavení pracovních frekvencí. Režim Scan je možné zvolit kdykoliv později, výhodou má být, že po každém zapnutí se vždy prověří celé pásmo, a vyberou se nejméně rušené kanály, na kterých pak systém vysílá. Režim Scan je doporučen do více rušeného prostředí, nicméně při krátkodobém výpadku napájení vysílače nebo přijímače se spojení už neobnoví! Je třeba kompletně vypnout vysílač i přijímač, a pak zapnout, aby došlo k navázání spojení. Toto jsem důkladně testoval, a bohužel je tomu opravdu tak. Z tohoto důvodu si myslím, že je lepší ponechat režim normal, u kterého nevadí krátkodobý výpadek napájení přijímače ani vysílače, a k obnovení spojení bez problémů dojde.

Systém disponuje možností nouzových výchylek Fail safe. Nastavení této funkce definuje, co se stane v případě ztráty spojení s vysílačem. Při aktivaci Fail safe přejedou serva po výpadku signálu, trvajícím déle než 1s, do přednastavených poloh. Je nanejvýš vhodné provést takové nastavení, aby byl v případě ztráty signálu stažen plyn na nulu. Ostatní serva přejedou do předdefinovaných poloh, např. neutrálu.

Pokud není Fail safe funkce použita, tak po ztrátě signálu z vysílače dojde po 1s k uvolnění serv, tzn., že serva nedostávají žádný řídící signál. Analogové servo v takovémto případě ztratí přídržnou schopnost, a lze s ním volně pohybovat. Takto se o tom píše v návodu, ale při mých testech zůstal na výstupech pro serva poslední známý signál, k uvolnění serv tedy nedošlo. Jak se zachová digitální servo záleží na konkrétním typu serva.

Takto implementovaná funkce Fail safe je velmi dobře použitelná v modelech letadel, avšak v modelech vrtulníku se naopak jedná o velmi nevhodnou implementaci. U vrtulníku totiž není možné předem definovat neutrální polohu serv, protože vrtulník má mnohem více letových režimů a poloh, než letadlo, a prakticky jakékoliv nastavení je v nějakém letovém režimu vždy špatně.

Časovač jsou dva, dají se spouštět a zastavovat nadefinovanými přepínači, nebo také plynovou pákou. Poloha plynové páky pro zapnutí, i směr, kterým se má „spínač“ aktivovat, se dá samozřejmě definovat. Definovat se dá směr počítání a čas, při kterém se ozve zvukový signál.

Na vysílači je osazena multifunkční zásuvka. Jednou z možností je použít ji jako konektor učite/žák. Další možností je použít ji pro propojení s jiným vysílačem a přenést nastavení modelu, nebo pro ukládání/načítání do počítače.

Zpracování českého návodu je na vynikající úrovni, a abych pravdu řekl, lépe napsaný a graficky zpracovaný český návod k RC soupravě jsem ještě neviděl. Nenarazil jsem na žádná nevhodně použitá slova, překlad je vynikající. Snad až na jednu nebo dvě věty týkající se vrtulníků.

RC souprava Aurora 9 firmy Hitec pravděpodobně dost zamíchá kartami na trhu s RC vysílači. Svou cenou se řadí na pomezí rádií nižší a střední třídy. Způsobem programování a ovládání dotykovým displejem by se mohla řadit do nejvyšší třídy, množstvím programových funkcí a jejich možnostmi nastavování dosahuje v mnoha případech na rádia střední třídy, a variabilitou při přiřazování ovládacích prvků střední třídu přesahuje. Uložení křížových ovladačů v kuličkových ložiskách dává předpoklady pro přesné a kvalitní ovládání, a pokud i ostatní části vysílače budou stejně kvalitní, tak se jedná o rádio s velmi zajímavým poměrem cena/výkon na našem trhu.

Letu zdar!

Vít Klabačka

 


Back to Top

Aktualizace: 04. února 2010