Active Throttle governor

Regulátor otáček motoru do vrtulníku

Vyrábí: Youngblood Ent.

Dováží: MS Composit s.r.o.

Firma Youngblood Ent. přišla v poslední době na trh s několika novými výrobky, jako jsou rotorové listy, výfuky, ale také governor. Velmi mne zajímají tyto produkty mnohonásobného mistra světa Curtise Youngblooda, proto jsem si pořídil Active Throttle Governor (dále ATG).

Obecně je governor regulátor otáček motoru, který se snaží udržet otáčky motoru (a tudíž i rotoru) na nastavené hodnotě bez ohledu na zatěžování motoru. To má velice pozitivní vliv na chování vrtulníku, který je pak klidnější a lépe funguje i gyroskop pro řízení ocasní vrtulky.

Existuje však ještě jedna varianta, a to tzv. omezovač nebo limiter. Tento má trochu jinou funkci, a to nedovolit motoru přesáhnout nastavené otáčky, tedy zamezit přetočení motoru, což by mohlo být nebezpečné. Výhoda takového řešení je v lepší funkci při požadavcích na vysoký výkon. Governor totiž reguluje až na základě poklesu otáček, tedy se zpožděním. Naproti tomu limiter ponechává ve funkci křivky plynu plus případné další mixy do plynu, kterými lze docílit okamžitého přidávání plynu zároveň s požadavkem na výkon od pilota, a zasáhne pouze tehdy, pokud dojde k překročení nastavených otáček (ty pak omezuje).

Limiter lze tedy použít i u slabších motorů v případech, kde je třeba zamezit přetáčení motoru. Druhým případem, kde je použití limiteru velmi vhodné, je u vrtulníků, kde je nutný velký a okamžitý výkon (3D létání). Zde se governor moc neuplatní (v obou případech).

Pro správnou funkci limiteru je ale nutné, aby byly správně naladěny křivky plynu, jako by tam limiter vůbec nebyl.

ATG má dva vstupy – kanál plynu a volný kanál pro řízení a nastavování otáček. Dále má jeden výstup pro servo a jeden vstup pro magnetický snímač. Snímač snímá otáčky pomocí magnetu umístěného na ventilátoru motoru. Dále je osazen vícebarevnou indikační LED diodou a třemi mikrospínači.

ATG je však trochu zvláštní governor. Má dva volitelné módy – Basic nebo Active Throtle.

Basic – v tomto módu udržuje ATG jedny přednastavené otáčky a chová se jako governor. V tomto případě není použit druhý vstup pro nastavování otáček, a lze jej použít s jednoduššími RC soupravami s malým počtem kanálů. Nastavování se provádí tak, že se pomocí tlačítek a ovladače plynu na vysílači naprogramuje převodový poměr (hodnoty indikuje LED) a dále se nastaví požadované otáčky rotoru (opět LED indikuje otáčky rotoru, v krocích po 50ot./min.) Nastavování je jednoduché a přehledné.

Governor se aktivuje přidáním plynu nad 25% rozsahu, a pak udržuje přednastavené otáčky. Při poklesu ovladače plynu pod uvedenou hodnotu se ATG deaktivuje a signál z přijímače prochází přímo do serva.

Active Throttle mód - v tomto módu přes ATG prochází křivky plynu a další mixy do plynu standardním způsobem, samozřejmě za předpokladu, že je dálkově ATG vypnut (kanálem pro řízení otáček). Dálkově lze zapnout ATG a nastavit požadované otáčky. ATG pak monitoruje otáčky a zasáhne do řízení plynu tehdy, je-li to potřeba. V Active Throttle módu mohou pokročilí piloti používat křivky plynu a mixy pro optimalizaci výkonu motoru. To je velmi dobré při práci s laděnými, nebo částečně laděnými výfuky. Tento systém je podobný omezovači otáček, avšak zároveň hlídá jak pokles, tak i překročení otáček.

Dálkové řízení probíhá pomocí V-křivky. Např. ovladač, kterým tento kanál ovládáme má pak 3 polohy – prostřední (neutrální) znamená, že je ATG vypnut a signál pro servo jím prochází beze změny. ATG se při výchylce ovladače (přepínače atp.) na obě strany chová stejně – udržuje otáčky dané výchylkou. Tohoto lze s výhodou využít u jednodušších vysílačů, které nedisponují funkcí governor. Nastavení se provede tak, že se například sedmému kanálu přiřadí třípolohový vypínač, který bude mít na každou stranu jinou hodnotu limitu serva. Např. –50, 0, +70 může znamenat, že budou nastaveny otáčky 1600, vypnuto, 1850.

Vysílače disponující funkcí governor pak mohou obvykle nastavovat pro každý letový režim různé otáčky.

ATG jsem namontoval do vrtulníku X-Cell Stratus, který mám osazen motorem OSMAX 91 SZ-H s pumpou a výfukem Muscle Pipe 5 (opět od Youngblooda). Nastavení jsem provedl podle návodu bez potíží. Uvedený pohon měl snahu se při odlehčení v obratech přetáčet, proto jsem doufal ve zlepšení za použití ATG. Servo plynu jsem použil rychlé analogové servo robbe FS-200. Zkoušky ukázaly, že ATG funguje tak, jak se dalo očekávat – otáčky jsou dobře udržovány, motor se nepřetáčí. Také jsem nezaregistroval žádné „pulzování“ v regulaci v žádném režimu letu. To se bohužel stává některým regulátorům, když nemají vhodně zpracovánu zpětnou regulační smyčku.

Myslím, že ATG je velmi zajímavé zařízení, které využijí jak začátečníci s jednoduchými vysílači třeba v režimu Basic, tak i velmi nároční piloti létající 3D akrobacii. Jako drobnou vadu na kráse vidím to, že v balení je dodáván pouze jeden magnet, a tudíž hrozí částečná nevyváženost ventilátoru. Naopak se mi velmi líbila přiložená kartička velikosti kreditky, kde je zkrácený popis, jak ATG nastavit a co znamenají světelná znamení pomocí LED diody.

Letu zdar!

 

 


Back to Top

Aktualizace: 28. března 2007