Seřízení vrtulníku

Seřízení vrtulníku není pro začátečníka vůbec snadnou záležitostí. Obvykle vůbec neví, co a jak má být nastaveno, jaké mají být správné výchylky, smysl pohybu atd. Mluvím z vlastní zkušenosti, kdy jsem si koupil vrtulník, sestavil a nastavil jej dle návodu a vlastního úsudku. Naštěstí jsem zalétání a základní nastavení mohl svěřit kolegovi, který s vrtulníky již delší dobu létal. Ten okamžitě zjistil zásadní nedostatky v seřízení atd. Proto, pokud je to jen trochu možné, nechejte si vrtulník před prvními letovými pokusy zkontrolovat a zalétnout zkušenějším modelářem. Ušetříte si tím hodně problémů, starostí a zklamání. 


Teď k vlastnímu základnímu mechanickému nastavení:

  1. Pro základní výuku létání je nejlepší provést nastavení délky táhel, rozteče vyvedení táhel ze serv atd. přesně podle návodu. Táhlo serva plynu nastavte tak, aby servo při maximálních výchylkách plně zavřelo, nebo otevřelo karburátor. Pokud bude mít servo o trochu větší výchylky, tak omezte dorazy programováním vysílače.

  2. Všechna serva jsou v neutrálu, veškeré páky musí svírat s hlavní hřídelí 0° nebo 90° (pokud není uvedeno jinak). Deska cykliky musí svírat s hlavní hřídelí úhel 90°, a to v obou rovinách.

  3. Při uvedeném nastavení mají listy hlavního rotoru mít úhel náběhu cca 4°. Při poloze kniplu "minimum kolektivu" mají úhel náběhu cca -1°, a při "maximum kolektivu" cca 10°.

  4. Ještě je nutné nastavit souběh listů hlavního rotoru. Toto se provádí při visu vrtulníku, kdy sledujete, zda listy rotují ve stejné rovině. K tomuto účelu je nutné mít jeden konec listu barevně označen, aby se dalo zjistit, který list je který. Nastavením délky táhel, ovládající přímo unašeče listů, dosáhnete pohybu listů v jedné rovině.

  5. Nastavením délky táhla řízení ocasní vrtulky dosáhnete při visu toho, aby se vrtulník neotáčel kolem svislé osy. Toto je v počátku nutné provést mechanicky, ne trimem!

 

Programování vysílače:

  1. Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou musíte provést, je nastavení správného typu hlavy mechaniky. Další věcí je mít nastaveny maximální výchylky serv, aktivace správných mixérů atd.

  2.  Pro začátek nastavte lineární průběh plynu a kolektivu. Poté se pokuste vrtulník uvést do visu. Vrtulník by měl viset při poloze kniplu kolektivu v polovině, lépe těsně za polovinou směrem k maximálnímu kolektivu.Jestliře tomu tak není, tak musíte změnit nastavení průběhu plynu. Pokud vrtulník visí při větší výchylce kolektivu než těsně za polovinou, tak zvětšete výchylku plynu ve střední části, jak ukazuje obr.1. A obráceně.

  3. Dalším krokem je nastavení průběhu kolektivu. Cílem je dosáhnout toho, aby při maximální výchylce kniplu kolektivu vrtulník "rychle" stoupal, ale aby nedošlo k "zadušení" motoru, a tím i poklesu otáček rotoru a následně pádu. Pokud otáčky rotoru během stoupání při plné výchylce kolektivu klesají, je nutné snížit konec křivky kolektivu dle obr. 2 (omezit maximum kolektivu). 

  4. Posledním krokem je nastavení ocasní vrtulky. Při změnách úhlu nastavení kolektivu totiž dochází ke změně kroutícího momentu a vrtulník má snahu otáčet se kolem svislé osy. Vzhledem k tomu, že se dají v dnešní době koupit gyroskopy se systémem řízení "Heading Lock", tak nastavení případných mixérů ocasní vrtulky ztrácí smysl. A nejenom to. Začínajícím adeptům umožní "nestarat  se" o řízení vrtulky při visu, čímž se zjednodušuje pilotáž. 

 

Obr. 1                                                Obr. 2

   

 

Další nastavení:

Pro nastavení výše uvedeného můžete, podle typu RC vybavení, použít předvolbu plynu a kolektivu 1. 

Již od počátku doporučuji osadit a naprogramovat i přepínač "autorotace". Umístěte jej na vysílači tak, aby byl pro Vás jednoduše dostupný v jakékoliv situaci. Můžete jej v krizových situacích použít pro odstavení motoru.

Nastavení se provádí tak, aby při zapnuté autorotaci pacoval motor na volnoběh (ostředivá spojka ještě nefunguje) a výchylky kolektivu byly na maximálních hodnotách. Zpomalení rozběhu motoru po vypnutí autorotace nastavte tak, aby se motor plynule rozbíhal cca 2-3 sekundy.

 


 

Uvedené nastavení je vhodné pro vis a jednoduchý let po obloze. 

 

Základními předpoklady pro úspěšné nastavení, je naprosto spolehlivý chod motoru, a jeho dostatečný výkon. Pohyb všech táhel a rotačních součástí musí být bez vůlí, ale musí se pohybovat volně a bez zadrhávání.

 

Zde naleznete nastavení Moskita Sport, který je částí návodu k originálnímu modulu CAMPAC. Je v něm uvedeno i programování vysílače FC-18. Uvedený návod přeložil Zdeněk Zvědělík a s jeho svolením jej publikuji.

Back to Top

Návrat na hlavní stránku

Aktualizace: 04 listopadu, 2006 .