Seřízení elektroheli

Stále se opakující dotazy, jak má vypadat nastavení křivek u elektrovrtulníku daly vzniknout této stránce. Berte uvedené jako informativní, ale pro základní představu stačí. Regulátor motoru je v tomto případě provozován v režimu governor, tedy stabilizace otáček.

 

V režimu Normal doporučuji právě tyto průběhy. Kolektiv přibližně od -1° do cca +9°, a plyn tak, aby při staženém kniplu k sobě odstavil motor (velmi důležité!). Důvodem je bezpečnost a také minimalizování škod. Začátečník při poskakování a při krizi obvykle stáhne knipl kolektivu rychle k sobě (nestihne hledat nějaký vypínač atp.), a proto je nutné ihned odstavit motor. Taktéž nesmí přibít vrtulník k zemi příliš velkým záporným úhlem, protože může poškodit podvozek, nebo přeseknout listy ocasní trubku.

Zde je dobré, aby vrtulník visel při poloze kniplu kolektivu na středu, nebo těsně za.

Idle 1 se používá pro jednoduché lety po obloze. Motor celou dobu udržuje konstantní otáčky na rotoru, a kolektiv má rozsah přibližně -4° až +10°. To zajišťuje příjemné jemné ovládání kolektivu, ale stále umožňuje při dopředném letu proti větru dostatečně rychle klesat.

Zde by měl vrtulník viset kousek za středem kniplu kolektivu.

Idle 2 FAI - nastavení je určeno pro akrobatické létání typu FAI, kdy se prakticky nelétají zádové obraty. V tomto režimu je kolektiv opět velmi příjemný - jemný, a dají se krásně kreslit obraty po obloze.
Idle 2 3D - zde je rozsah kolektivu na plné výchylky, cca +-10°. Toto nastavení umožňuje létat všechny obraty normálně i na zádech bez omezení.

 

Možná si všimnete, že se body kolektivu při visu v jednotlivých režimech rozcházejí. Toto je jedna z možností, podle mne nejlepší, protože umožňuje při přepnutí na ten který režim létat s příjemným nastavením jak je potřeba. Zde je velice vhodné mít rádio, které umožňuje nastavit zpoždění plynu a kolektivu při přepínání mezi letovými předvolbami, aby nedošlo k poskočení vrtulníku při přepnutí a tedy náhlé změně. Nebo alespoň mít regulátor, který při přepnutí relativně pomalu přejede na jiné otáčky.

 


Back to Top

Aktualizace: 26. listopadu 2007