Visení a zatáčky

 Ač se to nezdá, tak visení s vrtulníkem na místě je hodně obtížný prvek. Vrtulník může totiž viset kabinou k pilotovi, levým nebo pravým bokem atp. A to celé ještě znovu na zádech :-(

V každém z těchto režimů se vrtulník ovládá jinak. Z tohoto důvodu je nutné postupovat trpělivě a opatrně.

Viset ocasem k sobě bychom z předchozích lekcí už měli, takže můžeme začít postupně trénovat viset bokem k sobě. Zatím začneme visem s vrtulníkem pootočeným jen o 45°, a to jak levou stranou, tak pravou. Z počátku si to můžeme ulehčit tak, že s vrtulníkem poodlétneme vpravo a visíme levým bokem k sobě (pod 45°), a to samé v pravo. Pak přelétneme před sebe, a trénujeme to přímo před sebou. Samozřejmě v dostatečné vzdálenosti od sebe. Neměli bychom se dostat s vrtulníkem blíže jak 5m od sebe, jinak hrozí nebezpečí úrazu. Výšku doporučuji asi 1,5m, a při jakémkoliv zaváhání je třeba okamžitě vrtulník otočit ocasem k sobě (tuto polohu už máme zažitou a bezproblémovou).

Po zvládnutí visu pod 45° trénujeme vis bokem k sobě (levým i pravým). Tentokrát visíme už pouze před sebou.

Vis čumákem k sobě je asi nejobtížnější. Opět si to můžeme ulehčit tak, že poodlétneme vpravo, a vrtulník natočíme na 90°. Ono to už vlastně není 90°, ale více, protože čumák modelu směruje už více k nám. To samé trénujeme vlevo. 

 

Nyní je vhodné trénink visu přerušit, a vyzkoušet let vrtulníku kolem sebe. POZOR ! Je nutné stát uprostřed letiště, a mít kolem sebe dostatek místa na všechny strany (nejméně 30m). Ostartujeme, odlétneme asi 7-10m od sebe, vrtulník zastavíme, otočíme bokem k sobě (např. levým bokem), a snažíme se letět kupředu v kruhu tak, abychom středem kruhu byli my (pilot). Tzn. že je třeba se stále otáčet za vrtulníkem. Letíme pomalu, aby se nám nezatočila hlava, a hlavně, neustále model řídíme. To samé se pak snažíme naučit na druhou stranu (vpravo).

 

Po zvládnutí zkusíme létat osmičky před sebou, čumákem napřed, viz obrázek.

 

 

Nelétáme rychle, snažíme se model řídit. Průměr kruhů tak 10m, výška cca 3m, vzdálenost od sebe nejméně 5m. Po zvládnutí obratu můžeme uprostřed (kde se kružnice dotýkají) zastavovat (vis čumákem k sobě). V případě jakéhokoliv problému model naklopíme kupředu, a pokračujeme v osmičce.

 

Jakmile nám už nebude dělat problém vis čumákem k sobě uprostřed osmiček, tak můžeme zkusit viset před sebou na místě, a po 90° otáčet vrtulník (celých 360°).

 

Nakonec můžeme natrénovat kruh před sebou. Pozor v poslední čtvrtině kruhu, zde je pocit při řízení nejméně příjemný.

 


Back to Top

Aktualizace: 14. listopadu 2005