Spínač pozičních světel a reflektoru

 

Před časem mne kamarád požádal o zhotovení spínače/blikače do modelu letadla, který by ovládal pomocí vysílače. Vyvinul jsem jednoduchý spínač řízený mikroprocesorem. Spínač má následující vlastnosti:

  1. Při šířce řídícího signálu pod 1,3ms nejsou žádné spínače aktivovány (světla nesvítí).

  2. Při šířce řídícího signálu od 1,3 do 1,7ms spínají spínače vždy na 0,3s v řadě za sebou (tzv. běžící světlo). Spínačů je celkem 7 a tudíž opakovací vrekvence spínání na jednom spínači je 2,1s. Pokud se použijí pouze dva výstupy, lze docílit bliknutí dvou různých sad světel ihned po sobě, případně s pauzou.

  3. Při šířce řídícího signálu nad 1,7ms se aktivuje i spínač č.1, na kterém může být připojen např. reflektor.

  4. Na řadě vysílačů lze použít třípolohový přepínač kanálu pro ovládání všech tří možných stavů spínače.

  5. Opticky oddělené spínače od napájení přijímače. Je tedy nutné použít zvláštní napájecí zdroj pro světla. Napětí tohoto zdroje může být až 20V.

  6. Na každý výstup lze připojit zátěž až do oběru 1A.

  7. V eco verzi je jeden výstup pro reflektor a tři pro poziční majáky.

 

Stáhnout si můžete schéma eco verze, osazovací předpis a, b, plošný spoj. Plná verze byla zamýšlena jako výkonnější zařízení (vždyť je tam přece procesor!). Předpokládal jsem, že se budou zaznamenávat a indikovat výpadky signálu, pokles napětí palubních zdrojů bude indikován změnou blikání pozičních světel apod. Dále jsem předpokládal pomocí tohoto zařízení řízení odpalování raket. Z toho důvodu je druhý vstup z přijímače pro "odjištění zbraní" etc. etc. .. Žádná z těchto funkcí však nebyla realizována z důvodu zbytečného plýtvání časem na něco, co se pravděpodobně nikdy nepoužije, případně se vyrobí pouze v jediném vzorku.

Pokud budete chtít toto zařízení realizovat, tak je ještě mimo informace obsažené výše nutné naprogramovat procesor. Bližší informace poskytnu přes email.

Vito

 

Back to Top

Aktualizace: 17. února 2003