Mars - RC spínač

 Mars je jednoduchý RC spínač řízený procesorem. Primárním určením je tzv. přižhavování svíčky za letu, ale lze jej samozřejmě použít i na spínání jiných spotřebičů.

Mars se velmi jednoduše programuje - pákou na vysílači najedeme na pozici, kterou chceme mít jako počátek zapnutí spínače, vytáhneme programovací propojku - LED dioda začne blikat. Pak pákou na vysílači najedeme na polohu, kdy má spínač vypnout a zasuneme nazpět programovací propojku - LED dioda přestane blikat. Tím je nadefinován rozsah, kdy bude spínač sepnut. 

S výhodou lze tuto funkci použít například u přižhavování svíčky za letu - lze docílit toho, že při staženém trimu plynu (zavřený karburátor) je spínač rozepnut, a svíčka nežhaví (a není třeba mít model vybavený vypínačem žhavení). Přesunutím trimu do polohy volnoběh dojde k sepnutí spínače a žhavení svíčky. Po přidání plynu nad nastavenou oblast opět dojde k odpojení žhavení. Tím se Mars odlišuje od podobných konstrukcí, které umožňují obvykle pouze definovat bod sepnutí, ne rozsah.

V pracovním režimu pak LED dioda indikuje svým svitem oblast, kdy je spínač sepnut. 

Pokud při zapnutí napájení není k dispozici signál z přijímače, tak LED dioda bliká. Bliká až do okamžiku, kdy se objeví na vstupu signál. Do té doby je samozřejmě spínač rozepnut.

Jádrem Marsu je mikroprocesor Motorola HC908QT4. Dále je osazeno několik součástek zabezpečující správné napájení, indikační LED a koncový výkonový tranzistor.

Výkonový tranzistor je provedení MOSFET se spínacím napětím 2V. Tranzistor je bez chladiče, a umožňuje trvalý proud cca 4A. Při vyšších trvalých proudech je nutné zabezpečit dostatečné chlazení. Je možné použít i jiný, třeba IRF dimenzovaný na potřebný proud a ztrátový výkon, ale hlavně musí  spínat při 2V na gate.

 

Parametry:

Schéma, osazovací předpis, plošný spoj.

 

Pro správnou funkci je samozřejmě nutné mít procesor naprogramován správným programem.

 


Back to Top

Aktualizace: 24. ledna 2006