LET 01

letový tester

 

Letový tester LET01

Pro zjišťování stavu akumulátorů ve vrtulníku během letového dne jsem používal zařízení blinki mc3 od Schulze. Svými parametry a funkcemi je to pravděpodobně nejlepší zařízení svého druhu na trhu. Vzhledem k tomu, že jsem se potřeboval seznámit s procesorem Motorola 68HC908, tak jsem vyvinul podobné zařízení s prakticky stejnými funkcemi.

Základní funkce:

 1. Zobrazuje okamžité napětí akumulátoru a také maximální špičkový pokles napětí při zatížení (zároveň).

 2. Měří šířku signálu, a zaznamenává výpadky. Počet výpadků dokáže zobrazit.

 3. LET01 lze použít i pro vyhledávání modelu. Akustický signál je vyvolán výchylkou příslušné funkce na vysílači, nebo výpadkem signálu delším jak 2s.

 4. Je-li napětí akumulátoru nebezpečně nízké, signalizuje to sirénkou.

Bližší popis:

 1. Tester se připojuje do přijímače místo jednoho serva, případně paralelně k jednomu servu. 

 2. Stav je prezentován osmi LED diodami a akustickým měničem

 3. Po zapnutí napájení automaticky detekuje 4 nebo 5 článků NiCD, nebo NiMH, a opticky i akusticky oznámí jejich počet.

 4. Není-li 1,5s po zapnutí přítomen signál, je toto oznámeno velmi krátkým pípnutím a LET01 nadále pouze měří a zobrazuje napětí.

 5. LET01 dokáže zobrazit okamžité napájecí napětí (odpovídající dioda svítí) a minimální špičkový pokles při zátěži (odpovídající dioda bliká). V jednom okamžiku tedy zobrazuje dvě různá napětí.

 6. LET01 měří počet výpadku signálu a tento pak dokáže na požádání zobrazit (0-64 výpadků). Požadavek na zobrazení je definován šířkou signálu >1,7ms. Po tuto dobu nepřetržitě píská sirénka (vhodné pro hledání modelu). Za výpadek signálu se považuje šířka impulsu mimo rozsah 0,8-2,2ms, a také pokud se signál pravidelně neopakuje. Je-li šířka signálu menší jak 1,7ms, pak je zobrazován stav akumulátorů dle bodu 5.

 7. Při výpadku signálu na dobu delší jak 2s tester akusticky signalizuje chybu (dvakrát píp, pauza, stále dokola). Z tohoto stavu jej lze dostat pouze vypnutím napájení. Vhodné pro hledání modelu.

 8. Je-li napětí akumulátoru na nebezpečné úrovni (svítí žlutá LED, napětí je < 4,6V) pak sirénka signalizuje krátkým tónem v přibližně sekundových intervalech. Tato funkce je aktivována v případě krátkodobého poklesu napětí, a je nevratná (do vypnutí zařízení). 

 9. Je-li napětí akumulátoru na kritické úrovni (sítí červená LED, napětí je < 4,45V) pak sirénka signalizuje krátkým tónem v přibližně dvojnásobné frekvenci, než v bodě 8. Tato funkce je aktivována v případě krátkodobého poklesu napětí, a je nevratná (do vypnutí zařízení).

Poznámka: udávaná napětí platí pro čtyři články. Pro pět článků jsou samozřejmě napětí patřičně vyšší.

 

Co se stane po zapnutí napájení:

 1. Postupně proběhne test všech LED.

 2. LET01 změří napájecí napětí. Počet článků (4, nebo 5) pak signalizuje rozsvícením příslušné LED a odpovídajícím počtem pípnutí.

 3. Detekuje se přítomnost signálu z vysílače (přibližně 1,5s po zapnutí). Není-li signál přítomen, ozve se velmi krátký tón a vypne se zaznamenávání výpadků signálu a příslušející funkce.

 4. Je zobrazováno okamžité napětí - příslušná LED svítí. Zároveň je zobrazován i maximální pokles napětí při zatížení - příslušná LED bliká. Pokud žádná LED nebliká, tak zatím nedošlo k zaznamenatelnému krátkodobému poklesu napětí.

Výhody oproti Shulze blinki mc-3:

 1. Netřeba provádět žádné nastavování pro různé druhy akumulátorů.

 2. Jiný způsob zobrazování stavu akumulátorů.

 3. Integrovaná sirénka.

 4. Mnohem nižší cena.

Dodatek

 

Po přistání je vhodné zkontrolovat také počet výpadků signálu (přepnutím výchylky patřičného kanálu nad 1,7ms).

Při kontrole napětí by se ukazatel okamžitého napětí akumulátoru měl pohybovat v zelené části zobrazovače. Při rozsvícení žluté, případně červené LED je napětí (a pravděpodobně i kapacita) velmi malé a je třeba okamžitě ukončit provoz.

Funkce zaznamenávání počtu výpadků signálu samozřejmě nemají smysl při použití se systémem PCM.

 

Upozornění:

 

Používáte-li akumulátory, které mají určení jako "pohonné" (jsou velmi "tvrdé"), pak Vám žádný napěťový tester nedokáže určit, v jakém stavu se akumulátory právě nacházejí. Z tohoto důvodu je použití takovýchto akumulátorů pro napájení serv a přijímače nevhodné.

 

Návod k LET01

 

Schéma    Náhled prototypu (M1:1)    Náhled SMD provedení (M1:1)

 

Veškeré součásky (mimo PS a uP) lze koupit v GM.

Back to Top


Návrat na hlavní stránku

Aktualizace: 05. března 2005