JupiterNa žádost několika modelářů jsem vyvinul zařízení pro řízení světel a serva do modelu. Jeho variabilita je velká, připojit lze prakticky cokoliv.

Jupiter je mikroprocesorem řízené zařízení pro ovládání palubních světel modelů vrtulníků a letadel. Má několik funkcí, které se ovládají z vysílače pomocí třípolohového přepínače. Veškeré funkce jsou plně programovatelné, uživatel si je tedy může přizpůsobit dle vlastních potřeb.
Vzhledem k tomu, že zařízení bylo vyvíjeno primárně pro vrtulníky, tak jsou všechny silové spínače opticky odděleny od obvodů přijímače. Tím je minimalizována možnost rušení ze strany spínaných obvodů.

Jupiter má několik výstupů:
1.Čtyři spínače pro majáček (čtyři po sobě jdoucí záblesky čtyř světel umístěných do kruhu simulují rotaci majáčku).
2.Spínač pro reflektor.
3.Spínač pro poziční světla.
4.Spínač pro kolizní světla (např. pro připojení miniaturní vysokonapěťové výbojky).
5.Dva spínače kolizních světel (dva po sobě jdoucí záblesky).
6.Výstup na servo (vysunování reflektoru, odhoz lana apod).
7.Výstup pro vysokosvítivou bílou LED indikující stav akumulátoru přijímače.

Jupiter se připojuje na jeden výstup přijímače, odkud je i napájena řídící elektronika Jupiteru, servo a indikační LED.
Pro ovládání Jupiteru se předpokládá třípolohový přepínač (polohy a, b, c).
Zařízení má tři volitelné programy pro ovládání světel:
Program 1:
                    a) Majáček zapnut.
                    b) Poziční + kolizní světla zapnuty.
                    c) Reflektor zapnut, servo vysune reflektor.
Program 2:
                    a) Majáček + kolizní + poziční světla zapnuty
                    b) Reflektor zapnut
                    c) Servo do polohy vysunuto (např. pro odhoz lana)
Program 3:
                    a) Všechno vypnuto
                    b) Majáček + kolizní + poziční světla zapnuty
                    c) Reflektor zapnut, servo vysune reflektor

Mimo to je indikováno napětí akumulátoru přijímače vysocesvítivou LED.
Způsob indikace:
3x blikne - napětí na jeden článek je větší jak 1,23V (velmi dobré)
2x blikne - napětí na jeden článek je mezi 1,18 a 1,23V (dobré)
1x blikne - napětí na jeden článek je mezi 1,12 a 1,18V (horší)
trvale svítí - napětí na jeden článek je menší než 1,12V (nízké)

Programování 
Prakticky všechny výstupy lze programovat. Předpokladem úspěšného programování je však dočasné připojení Jupiteru na výstup přijímače, který je řízen proporcionálním ovladačem (např. tahovým potenciometrem). Tímto ovladačem pak můžeme měnit stávající nastavení na jiné. Mezi jednotlivými programovacími kroky se přechází stisknutím tlačítka. Pro programování je také nutné mít připojena spínaná zařízení (světla, servo atd.), které budou v modelu použita, a napájecí napětí pro tato zařízení.

Do programovacího režimu se vstupuje přidržením tlačítka T a následným zapnutím napájení přijímače. Tlačítko je nutné držet do té doby (cca 2s), dokud nezačne velmi rychle blikat indikační LED. Pak následuje sekvence programování:

  1. LED zůstane svítit. Ovladačem přejedeme z jednoho dorazu do druhého - Jupiter si načte rozsah ovladače.

  2. Stlačíme tlačítko - dioda 1x blikne - jsme v režimu nastavení počtu napájecích článků přijímače. Zhasnutá dioda značí 4čl., rozsvícená 5čl. Ovladačem můžeme hodnotu změnit.

  3. Stlačíme tlačítko - dioda 2x blikne. Začnou blikat dvě připojená kolizní světla - jsme v režimu nastavení délky záblesků kolizních světel. Ovladačem ji můžeme změnit.

  4. Stlačíme tlačítko - dioda 1x blikne. Ovladačem můžeme nastavit časovou prodlevu mezi sadou záblesků.

  5. Stlačíme tlačítko - dioda 3x blikne - začnou postupně blikat čtyři světla majáčku. Ovladačem můžeme nastavit rychlost „rotace“ světel.

  6. Stlačíme tlačítko - dioda 4x blikne - jsme v režimu nastavení dorazů serva. Ovladačem nastavíme polohu serva tak, aby byl reflektor v poloze zasunuto, nebo lano zajištěno.

  7. Stlačíme tlačítko - dioda 1x blikne - nastavujeme druhý doraz serva (reflektor vysunut, lano odhodit atd.)

  8. Stlačíme tlačítko - dioda 1x blikne - ovladačem můžeme nastavit rychlost přejezdu serva.

  9. Stlačíme tlačítko - dioda 5x blikne - ovladačem můžeme vybrat číslo řídícího programu. V tomto režimu dioda opakovaně bliká - 1x = program 1, 2x = program 2, 3x = program 3.

  10. Tlačítko přidržíme, dokud nezačne LED rychle blikat. Tím jsou hodnoty uloženy do trvalé paměti a zařízení přejde do režimu řízení světel.

Technické parametry:

 

 

Schéma, osazovák - strana součástek, strana spojů, obraz plošného spoje ze strany součástek a spojů. Program procesoru ve verzi Lite (nelze uživatelsky měnit nastavení).


Back to Top

Aktualizace: 06. ledna 2006